در عصر فرا مدرن سرمایه انسانی بالاترین، با ارزش ترین و بزرگترین دارایی هر سازمان و کشوری محسوب می شود. سرمایه انسانی تنها نهاده ای است که می تواند ضمن تغییر خود سایر نهاده های تولید را دگرگون یا متعادل کند، مبنایی برای نوآوری فراهم سازد و در سطح وسیع به رشد اقتصادی بینجامد.
شرکت رشد مسیر زندگی رسالت خود را بهبود سطح سلامت روان جامعه می داند و از این رو اقدام به ارائه خدمات سلامت روان به سازمان ها کرده است. امید آن است که با همراهی متخصصین به نام و خبره خود بتواند این مهم را به انجام برساند. به علاوه در این مسیر حضور فعالان صنعت و تجارت کشور یاری رسان این تیم در ارائه خدمات مطلوب و متناسب با نیازهای سازمان های صنعتی شد تا با افزایش سطح سلامت روان در جامعه و ارائه آموزش های لازم و کاربردی روشنی بخش مسیر آینده گردد.